imprimir

Agradecemento Autoridade Portuaria

  O presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Enrique Losada, remitiu o pasado 27 de marzo unha carta ás institucións e empresas que operan no Porto, así como aos traballadores do propio organismo público, a fin de trasladarlles o seu recoñecemento polo esforzo que realizan estes días.

  No escrito, Enrique Losada lembra o importante papel que desempeñan os portos como elo imprescindible na cadea de subministración de produtos de primeira necesidade, que no caso do Porto coruñés exemplifícanse na pesca, os carburantes e a materia prima para a alimentación animal.

  O presidente da Autoridade Portuaria agradece na súa carta a dedicación que están a mostrar todas as persoas e colectivos, especialmente os que seguen a pé de peirao, nalgúns casos en condicións de dificultade. Tamén indica que a Autoridade Portuaria traballa para poder aplicar as medidas impulsadas a nivel estatal co obxectivo de mitigar os danos que conleve esta situación entre as empresas e os traballadores.

  Podedes ver toda a información desde a ligazón ao documento completo en formato pdf.

imprimir

Protocolo acceso compradores á Lonxa de A Coruña

Adóptase o presente protocolo de seguridade para a prevención de contagios do COVID-19 para o acceso ás instalacións do Centro de Abastecemento Alimentario da lonxa pesqueira dos comerclalizadores para a venda de produtos pesqueiros.

  Establecerase no corredor de limpos o primeiro control de acceso. O acceso ao devandito corredor realizarase a través da porta S7.

  Este primeiro punto de acceso no corredor de limpos estará limitado a 2 quendas de compradores (2x 20 = 40 persoas).

  O acceso ás salas de exposición farase cunha quenda só (máximo 20 persoas).

  Antes de entrar ao recinto da lonxa cada comprador deberá tomarse a temperatura e lavarse correctamente as mans.

  Podedes ver toda a información desde a ligazón ao documento completo en formato pdf.

imprimir

Posposición Asemblea Xeral Ordinaria 2020

  Estimado compañeiro/a:

  Comunicamosche que o próximo día 31 de Marzo de 2020 vence o prazo regulamentario para convocar a Asemblea Xeral Ordinaria que celebramos todos os anos.

  Debido á situación excepcional que estamos a padecer e por motivos de seguridade sanitaria desde a Xunta Directiva vémonos na obrigación de anulala e pospoñela para cando esta situación permítao, do cal se vos notificará co tempo necesario.

  Quedando así ben informados e polo ben de todo o colectivo, pedímosvos de favor que cumpramos todos na medida do posible as normas sanitarias que nos son impostas nas instalacións portuarias…, como son o uso de luvas desechables, acreditación de comprador e mantemento da distancia aconsellada polas autoridades sanitarias.

  En A Coruña, ao 20 de Marzo de 2020

imprimir

Hoxe comemos peixe

Hoxe comemos peixe   A Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña puxo en marcha unha Campaña de Promoción do Consumo de Peixe e Marisco que se denominou Hoxe comemos peixe.

  Tal e como se indica no nome da Campaña promocionaremos o Consumo de Peixe e Marisco nos mercados e puntos de venda dos nosos asociados apoiados con varios tipos de publicidade, carteis, dípticos, folletos, un sitio web, redes sociais na internet, radio, prensa, etc. que levaremos a cabo durante os anos 2019 e 2029.

  Proximamente sairán os primeiros anuncios en prensa e está xa funcionando o sitio web www.hoxecomemospeixe.com e as páginas en facebook e twitter

Xunta de Galicia - Consellería de economía, Emprego e Industria Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña Galicia