imprimir

Posposición Asemblea Xeral Ordinaria 2020

  Estimado compañeiro/a:

  Comunicamosche que o próximo día 31 de Marzo de 2020 vence o prazo regulamentario para convocar a Asemblea Xeral Ordinaria que celebramos todos os anos.

  Debido á situación excepcional que estamos a padecer e por motivos de seguridade sanitaria desde a Xunta Directiva vémonos na obrigación de anulala e pospoñela para cando esta situación permítao, do cal se vos notificará co tempo necesario.

  Quedando así ben informados e polo ben de todo o colectivo, pedímosvos de favor que cumpramos todos na medida do posible as normas sanitarias que nos son impostas nas instalacións portuarias…, como son o uso de luvas desechables, acreditación de comprador e mantemento da distancia aconsellada polas autoridades sanitarias.

  En A Coruña, ao 20 de Marzo de 2020

imprimir

Hoxe comemos peixe

Hoxe comemos peixe   A Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña puxo en marcha unha Campaña de Promoción do Consumo de Peixe e Marisco que se denominou Hoxe comemos peixe.

  Tal e como se indica no nome da Campaña promocionaremos o Consumo de Peixe e Marisco nos mercados e puntos de venda dos nosos asociados apoiados con varios tipos de publicidade, carteis, dípticos, folletos, un sitio web, redes sociais na internet, radio, prensa, etc. que levaremos a cabo durante os anos 2019 e 2029.

  Proximamente sairán os primeiros anuncios en prensa e está xa funcionando o sitio web www.hoxecomemospeixe.com e as páginas en facebook e twitter

Xunta de Galicia - Consellería de economía, Emprego e Industria Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña Galicia
imprimir

Asemblea Xeral Ordinaria 2019

  O pasado lunes 25 de marzo ás 17:00 horas en primeira convocatoria e ás 17:30 horas en segunda convocatoria celebrarase no salón de actos da Lonxa da Coruña a Asemblea Xeral Ordinaria de 2019.

imprimir

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2019

  O próximo lunes 25 de marzo ás 17:00 horas en primeira convocatoria e ás 17:30 horas en segunda convocatoria celebrarase no salón de actos da Lonxa da Coruña a Asemblea Xeral Ordinaria de 2019.

imprimir

Real Decreto sobre redución do consumo de bolsas de plástico

O pasado sábado 19 de Maio, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto sobre redución de bolsas de plástico cuxo principal obxectivo é adoptar medidas co fin de reducir o consumo das devanditas bolsas.

Así, as medidas adoptadas para reducir o consumo de bolsas de plástico son:

 1. A partir do 1 de Xullo de 2018:
  • Prohíbese a entrega gratuíta de bolsas de plástico, fóra das bolsas de plástico moi lixeiras (espesor inferior a 15 micras que sexan necesarias por razóns de hixiene, ou que se fornecen como envase primario para alimentos a granel, como froita, legume, carne, peixe, entre outros) e as bolsas de plástico con espesor igual ou superior a 50 micras sempre que conteñan un 70% de plástico reciclado (Os comerciantes deben dispoñer da documentación proporcionada polo fabricante que acredite devandita porcentaxe.
 2. A partir do 1 de Xaneiro de 2020:
  • Prohíbese a entrega de bolsas de plástico fragmentables (bolsas de plástico fabricadas con materiais plásticos que inclúen aditivos que catalizan a fragmentación do material plástico en microfragmentos). As bolsas de plástico de espesor igual ou superior a 50 micras teñen que conter unha porcentaxe mínima do 50% de plástico reciclado.
 3. A partir do 1 de Xaneiro de 2021:
  • Prohíbese a entrega de bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras ao consumidor nos puntos de venda de bens ou produtos, agás se son de plástico compostable.

O Real Decreto establece uns prezos orientativos en función do seu espesor para o cobro:

 1. Bolsas de espesor inferior a 15 micras que non sexan necesarias por razóns de hixiene, ou que non se fornecen como envase primario para alimentos a granel, como froita, legume, carne, peixe, entre outros: 5 céntimos de euro/bolsa.
 2. Bolsas de espesor comprendido entre as 15 e as 49 micras: 15 céntimos de euro/ bolsa.
 3. Bolsas de espesor igual ou superior as 50 micras: 15 céntimos de euro/ bolsa.
 4. Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras con contido igual ou superior a 50% de plástico reciclado pero inferior ao 70%: 10 céntimos de euro/ bolsa.