imprimir

Protocolo acceso compradores á Lonxa de A Coruña

Adóptase o presente protocolo de seguridade para a prevención de contagios do COVID-19 para o acceso ás instalacións do Centro de Abastecemento Alimentario da lonxa pesqueira dos comerclalizadores para a venda de produtos pesqueiros.

  Establecerase no corredor de limpos o primeiro control de acceso. O acceso ao devandito corredor realizarase a través da porta S7.

  Este primeiro punto de acceso no corredor de limpos estará limitado a 2 quendas de compradores (2x 20 = 40 persoas).

  O acceso ás salas de exposición farase cunha quenda só (máximo 20 persoas).

  Antes de entrar ao recinto da lonxa cada comprador deberá tomarse a temperatura e lavarse correctamente as mans.

  Podedes ver toda a información desde a ligazón ao documento completo en formato pdf.