imprimir

Campaña de Promoción do Consumo do Peixe e Marisco de Proximidade

  A Consellería do Mar da Xunta de Galicia no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) da Unión Europea aprobou conceder unha axuda á Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña para desenvolver unha Campaña de Promoción do Consumo de Peixe e Marisco de Proximidade.

  É un proxecto que foi presentado a través do Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) Golfo Artabro Sur.

  Tal e como se indica no nome da Campaña promocionaremos o Consumo de Peixe e Marisco de Proximidade nos mercados e puntos de venda dos nosos asociados apoiados con varios tipos de publicidade, carteis, dípticos, folletos, un sitio web, redes sociais na internet, radio, prensa, etc. que levaremos a cabo durante os anos 2017 e 2018.

Consellería do Mar - Xunta de Galicia Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) - Unión Europea