imprimir

Organigrama directivo

  • Presidente: Amando López Gil
  • Vicepresidenta: Silvia Antelo Freire
  • Secretaria: María Lebedinsky Patiño
  • Tesoreiro: Antonio Cortizas Rodríguez
  • Contadora: María Roibás Sánchez
  • Vocais: Manuel Sánchez Hermida, Antonio Tenreiro
 

Comité executivo

  • Presidente: Amando López Gil
  • Vicepresidenta: Silvia Antelo Freire
  • Secretaria: María Lebedinsky Patiño
  • Tesoreiro: Antonio Cortizas Rodríguez