imprimir

Real Decreto sobre redución do consumo de bolsas de plástico

O pasado sábado 19 de Maio, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto sobre redución de bolsas de plástico cuxo principal obxectivo é adoptar medidas co fin de reducir o consumo das devanditas bolsas.

Así, as medidas adoptadas para reducir o consumo de bolsas de plástico son:

 1. A partir do 1 de Xullo de 2018:
  • Prohíbese a entrega gratuíta de bolsas de plástico, fóra das bolsas de plástico moi lixeiras (espesor inferior a 15 micras que sexan necesarias por razóns de hixiene, ou que se fornecen como envase primario para alimentos a granel, como froita, legume, carne, peixe, entre outros) e as bolsas de plástico con espesor igual ou superior a 50 micras sempre que conteñan un 70% de plástico reciclado (Os comerciantes deben dispoñer da documentación proporcionada polo fabricante que acredite devandita porcentaxe.
 2. A partir do 1 de Xaneiro de 2020:
  • Prohíbese a entrega de bolsas de plástico fragmentables (bolsas de plástico fabricadas con materiais plásticos que inclúen aditivos que catalizan a fragmentación do material plástico en microfragmentos). As bolsas de plástico de espesor igual ou superior a 50 micras teñen que conter unha porcentaxe mínima do 50% de plástico reciclado.
 3. A partir do 1 de Xaneiro de 2021:
  • Prohíbese a entrega de bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras ao consumidor nos puntos de venda de bens ou produtos, agás se son de plástico compostable.

O Real Decreto establece uns prezos orientativos en función do seu espesor para o cobro:

 1. Bolsas de espesor inferior a 15 micras que non sexan necesarias por razóns de hixiene, ou que non se fornecen como envase primario para alimentos a granel, como froita, legume, carne, peixe, entre outros: 5 céntimos de euro/bolsa.
 2. Bolsas de espesor comprendido entre as 15 e as 49 micras: 15 céntimos de euro/ bolsa.
 3. Bolsas de espesor igual ou superior as 50 micras: 15 céntimos de euro/ bolsa.
 4. Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras con contido igual ou superior a 50% de plástico reciclado pero inferior ao 70%: 10 céntimos de euro/ bolsa.