imprimir

Historia

  A Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña constitúese legalmente o 4 de decembro de 2004. .

  As súas orixes prodúcense tras uns conflitos que xurdiron no porto da Coruña coa venda vespertina de peixe; por iso, o colectivo decidiu reunirse e crear unha asociación que defendese os intereses do colectivo. Así xurdiu a Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña, que hoxe en día segue loitando polos intereses do sector.

  Ano tras ano, non só fomos crecendo paulatinamente, senón que logramos afianzarnos no sector cun gran número de socios ás nosas costas. O maior momento de apoxeo da asociación produciuse tras a catástrofe do Prestige en augas galegas, alcanzando así o noso maior número de socios, 220.

  Algúns dos logros máis importantes que conseguimos ao longo destes anos son os seguintes:

  • Defender os intereses do sector na Xunta de Galicia
  • Trasladamos a problemática hixiénico-sanitaria a través do representante galego no congreso
  • Por primeira vez na historia conseguimos ser un colectivo damnificado, logrando axudas para o colectivo por parte da Seguridade Social
  • Incentivamos a creación dunha nova lonxa e melloramos as nosas instalacións de traballo
Seguimos loitando polos intereses do sector
 

Historia do Porto de A Coruña

  A orixe da Coruña sitúase nos arredores da singular Torre de Hércules, o único faro levantado en tempos do Imperio Romano que aínda se mantén activo. Símbolo coruñés, ao igual que as posteriores galerías da Mariña, ambas as dúas referencias ligan inevitablemente a historia da cidade ao mar que baña esta península do noroeste de Galicia.

  Malia as condicións climáticas adversas da localización, a súa situación estratéxica resultou clave para o desenvolvemento do porto e o comercio marítimo, principal motor de crecemento da poboación.

  Xa dende a Idade Media empezou a notarse un aumento progresivo das transaccións marítimas, en ocasións propiciadas por certos privilexios que outorgaban os monarcas, como Alfonso X o Sabio, que liberou de impostos a descarga e venda de sal, ou Juan II, que permitiu o libre comercio con Inglaterra.

  Pero foi na segunda metade do século XVIII cando o porto comezaba a vivir unha época de esplendor que continuou no XIX, caracterizada por un gran despregamento comercial. Durante este período, tratábase do único punto da península de saída e retorno das liñas marítimas da India e, ademais, Carlos III autorizara o comercio con América. Todas as migracións partían do concorrido Peirao de Ferro, que actualmente non se conserva.

  Habería que esperar ata comezos do século XX para que se iniciase a construción da Dársena, coas típicas galerías que fixeron que A Coruña se coñecese como "a cidade de cristal". Co mesmo propósito de mellorar as instalacións portuarias, na segunda metade de século acometéronse unha serie de obras que incluían o Dique de Abrigo un resgardo en caso de condicións meteorolóxicas adversas, o Porto Pesqueiro (actual peirao de San Diego) e o peirao das Ánimas.

  Un fito importante a principios dos anos oitenta foi a inauguración do Peirao do Centenario, que respondía á necesidade de dotar a urbe de infraestruturas preparadas para recibir grandes buques. Outras sucesivas construcións tamén perseguiron adaptar o porto coruñés ás esixencias que xurdían, como unha lonxa de 1.200 m2, a Dársena de Oza ou o Peirao de Trasatlánticos no paseo da Marina.